Autentificare utilizatori

Parteneri media

www.tmpress.ro - Informație curată

http://www.radiotimisoara.ro - Conectat la evenimente

http://www.radiotimisoara.ro - Conectat la evenimente

Finanţatori şi sponsori

"Ziua mondială ADHD"

Navigator

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Cine e nou

  • albastrela
  • cri
  • Caskett
  • marianmariana
  • kitty_mnk1985

                                 Descarcă DECLARAŢIA 230

O NOUĂ PERSPECTIVĂ PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI: PROIECTUL “O NOUĂ FAŢĂ A ŞCOLII”

O NOUĂ PERSPECTIVĂ PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI: PROIECTUL “O NOUĂ FAŢĂ A ŞCOLII”

Acţiunile în sprijinul copiilor cu dizabilităţi, iniţiate de Fundaţia de Abilitare Speranţa, continuă prin infiintarea a doua centre de orientare, consiliere si asistenta educationala: unul în mediul rural (Pişchia, cu sediul la Şcoala cu clasele I-VIII Pişchia) şi altul în Timişoara (cu sediul la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20, structură a Grupului Şcolar Industrial Electrotimiş). Crearea acestor două entităţi educaţionale este posibilă prin Proiectul „O nouă faţă a şcolii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii, Număr de identificare a contractului: POSDRU/23/2.2/G/8146.
Pe durata a 2 ani, Proiectul ”O nouă faţă a şcolii” asigură şanse egale la educaţie fără discriminare pentru copiii cu dizabilităţii, produce schimbări în şcolile implicate în proiect şi în comunităţile pe care le servesc aceastea, prin crearea unor culturi şi practici incluzive în scopul reducerii abandonului şcolar. Prin abordarea inovativă: copil, părinte, cadre didactice, comunitate, oferim un model de şcoala incluzivă, care să răspundă nevoilor copiilor din comunitate.

GRUPURI ŢINTĂ:
80 de copii / elevi cu dizabilităţi
120 cadre didactice
160 părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE  PROIECTULUI:
1.Înfiinţarea a două centre de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională, unul în mediul rural (comuna Maşloc – Şcoala cu clasele I-VIII Maşloc) şi unul în mediul urban (Timişoara -  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20 Timişoara, structură a Grupului Şcolar Industrial Electrotimiş);
2.Elaborarea, pregătirea si acreditarea unui curs de formare în domeniul educaţiei incluzive, cu durata de 50 ore fiecare, pentru 4 grupe distincte a câte 30 cadre didactice din şcolile de masă din judeţ;
3.Dezvoltarea reţelei de educaţie incluzivă prin înscrierea a 30 de şcoli şi grădiniţe din judeţ;
4.Tipărirea, distribuirea şi utilizarea Indexului de incluziune;
5.Consiliere pentru părinţii copiilor/elevilor din Centre;
Paleta largă de activităţi care vizează atât beneficiarii direcţi ai educaţiei – copiii – cât şi pe cei indirecţi – părinţii – reprezintă un mod de abordare integrator. Activităţile de formare având ca ţintă cadrele didactice care lucrează cu copiii cu dizabilităţi integraţi sau în curs de integrare în învăţământul obişnuit, de masă, asigură şanse suplimentare de succes pentru realizarea scopului Proiectului: “O NOUĂ FAŢĂ A ŞCOLII”

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0722224395 (Letiţia Baba) sau 0256274466 (Fundaţia Speranţa)

Parteneri web: Take a New Look Newlook Euproject Scoala Parintilor Autism Romania

Design si hosting: Paymaster Web Design Studio - Concept original: Artinet