Autentificare utilizatori

Parteneri media

www.tmpress.ro - Informație curată

http://www.radiotimisoara.ro - Conectat la evenimente

http://www.radiotimisoara.ro - Conectat la evenimente

Finanţatori şi sponsori

"Ziua mondială ADHD"

Navigator

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Cine e nou

 • albastrela
 • cri
 • Caskett
 • marianmariana
 • kitty_mnk1985

                                 Descarcă DECLARAŢIA 230

PROIECTUL "PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ"

 • Implementat de Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti, în parteneriat cu Fundatia  de Abilitare “Speranţa”, Timişoara

 • Finanţat de Education Support Program şi de Mental Health Initiative al Open Society Institute, Budapesta

 • Durata proiectului: octombrie 2007 – octombrie 2008

Cine suntem?
Centrul Educaţia 2000+

 • Centru independent de politici, servicii şi consultanţă educaţională

 • Membru al Reţelei Deschise Soros/Soros Open Network (SON), care mai cuprinde alte 12 ONG

 • Centru de excelenţă şi inovaţie, cu un rol semnificativ în domeniul elaborării şi implementării politicilor şi practicilor avansate în domeniul educaţiei

Fundaţia  de Abilitare “Speranţa”

 • Organizaţie neguvernamentală a părinţilor copiilor cu handicap mintal

 • Scopul cheie este INCLUZIUNE – “Cu Speranţa mi-e mai bine”

 • Centrul este singurul din România prin structura sa şi prin varietatea serviciilor oferite, fiind un parteneriat public între o organizaţie neguvernamentală – Fundaţia de Abilitare “Speranţa” şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România

Scopul proiectului

 • Sensibilizarea autorităţilor publice şi politice în legătură cu importanţa educaţiei incluzive pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

Obiectivele proiectului 

 • să  pună pe agenda publică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului problema incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

 • să promoveze experienţele locale/naţionale cu privire la incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

 • să disemineze bunele practici ale proiectului

Activităţile proiectului

 • încheierea unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • constituirea echipei de experţi

 • întâlniri consultative cu principali susţinători ai proiectului -  autorităţile centrale şi cele locale, reprezentanţi ai ONG-urilor şi a altor instituţii care derulează proiecte pentru incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

 • elaborarea unui raport cu privire la situaţia educaţiei incluzive în România

 • elaborarea unor propuneri legislative care să îmbunătăţească situaţia educaţiei incluzive (Hotărârea de Guvern nr. 1251/ 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat)

 • trei mese rotunde cu participarea părinţilor, reprezentanţilor ONG-urilor care derulează proiecte pentru incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, reprezentanţilor autorităţilor locale şi centrale etc. cu privire situaţia educaţiei incluzive

 • elaborarea notelor de politici după fiecare eveniment: recomandările vor fi trimise Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • vizite de studiu pentru părinţi, profesori şi directori de şcoală: prezentarea experienţei Centrului de Abilitare “Speranţa” din Timişoara

 • ghid pentru profesori – bune practici în ceea ce priveşte incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

 • conferinţa finală a proiectului

Rezultatele proiectului

 • un număr de propuneri legislative - Hotărârea de Guvern nr. 1251/ 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat

 • un raport de cercetare cu privire la situaţia educaţiei incluzive în România

 • realizarea unui consens politic şi public cu privire la necesitatea educaţiei incluzive pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale

 • un parteneriat activ cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • un parteneriat activ cu organizaţiile care derulează proiecte pentru incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale  ale părinţilor 

 • elaborarea unui ghid pentru profesori

 • sensibilizarea principalilor susţinători cu privire la accesul egal la educaţie a tuturor copiilor

Pentru mai multe informaţii:

Parteneri web: Take a New Look Newlook Euproject Scoala Parintilor Autism Romania

Design si hosting: Paymaster Web Design Studio - Concept original: Artinet