Autentificare utilizatori

Parteneri media

www.tmpress.ro - Informație curată

http://www.radiotimisoara.ro - Conectat la evenimente

http://www.radiotimisoara.ro - Conectat la evenimente

Finanţatori şi sponsori

"Ziua mondială ADHD"

Navigator

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Cine e nou

  • albastrela
  • cri
  • Caskett
  • marianmariana
  • kitty_mnk1985

                                 Descarcă DECLARAŢIA 230

Delimitări conceptuale

În literatura psihopedagogică se utilizează o mulţime de termeni (deficienţă, incapacitate, handicap, reabilitare/recuperare, normalizare, educaţie integrată/învăţământ integrat, educaţia cerinţelor speciale, educaţie incluzivă/şcoală incluzivă) a căror delimitare şi clarificare semantică  facilitează înţelegerea corectă a problematicii persoanelor cu cerinţe speciale.

Psih. Tanţa Vaida
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională « Speranţa »

Bibliografie

1. Mara, D., - Strategii didactice în educaţia incluzivă, Editura didactică şi pedagogică,         Bucureşti, 2004
2. Mel Ainscow (coord.) – Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor – cerinţe educative în clasă, Editat UNICEF- România, 1995;
3. Mel Ainscow (coord.) – Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli - Ghid managerial –UNICEF,  Bucureşti, 1999;
4. Muşu I., (coord.) – Ghid de predare -  învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale; lucrare editată cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi Asociaţia RENINCO;
5. Neamţu, C., Gherguţ, A. (2005),-  Sinteze de psihopedagogie specială - Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Bucureşti, Editura Polirom,
6. Păunescu, C., Muşu, I., - Psihopedagogie specială integrată - Handicapul mintal, Handicapul intelectual, Editura PRO HUMANITATE, 1997;
7. Popovici, D., - Elemente de psihopedagogia integrării, Editura PRO HUMANITATE, 1999;
8. Ungureanu, D., - Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000;
9. Vrăşmaş T., - Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura S.C. Aramis Print S.R.L., Bucureşti, 2001;
10. Vrăşmaş T., - Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti, 2004
11. Vrăşmaş, T., Daunt, P., Muşu, I., - “Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale”- editată cu sprijinul Reprezentanţei Speciale UNICEF în România, 1996;
12. * * * Cartea Albă RENINCO. Integrarea/includerea copiilor cu dizabilităţi – studii şi documente, Reprezentanţa UNICEF  România, Asociaţia RENINCO România, Bucureşti (1999);
13. * * * Educaţia integrată a copiilor cu handicap – Asociaţia RENINCO şi Reprezentanţa UNICEF în România, 1998;
14. 1     Integrarea şcolară a copilului în dificultate/ cu nevoi speciale – ghid pentru directorul    de şcoală, Colecţia CRIPS - resurse pentru formare, 2000;
15. * * * Să înţelegem şi să răspundem la cerinţele elevilor din clasele incluzive, Editura RO MEDIA, Bucureşti, 2002.
16. 1     Declaraţia de la Salamanca şi direcţiile de acţiune în domeniul educaţiei speciale: Acces şi calitate, Salamanca, Spania, 7-10 iunie 1994,  UNESCO şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei- Spania, editată în limba română  cu sprijinul Reprezentanţei Speciale a UNICEF în România

 

Parteneri web: Take a New Look Newlook Euproject Scoala Parintilor Autism Romania

Design si hosting: Paymaster Web Design Studio - Concept original: Artinet